ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (mbl)

 

ΜΕΝΟΥ

Αρχική σελίδα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

O νόμος του Joule με την χρηση Σ.Σ.Λ.Α. (Multilab)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ

Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ   FARADAY ( Για τον καθηγητή )

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΔΙΟΥ

Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ   FARADAY ( Για το μαθητή )

 
ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ  ΠΥΚΝΩΤΗ  

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (για τον καθηγητή)

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-   ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ( Για το μαθητή )

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ  (Για τον καθηγητή )

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ  ( Για το μαθητή )

 
ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΦΕ    ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ( Για τον καθηγητή )  
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ( Για το μαθητή )  

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ   ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗ GEIGER-MULLER ( Για τον καθηγητή )

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ   ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗ GEIGER-MULLER ( Για τον μαθητή )   

 
 

Αρχική σελίδα