Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ...ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

 


ΜΕΝΟΥ

Αρχική σελίδα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ Σ.Λ.Α. (MBL)

 


 

                                                            ΜΙΤΩΣΗ

   Εντυπωσιακές εικόνες απο το μικροσκόπιο, με όλες τις φάσεις     της μίτωσης 

 

 

κουκκίδα

VORTICELLA
 

Η Vorticella ανήκει στα πρωτόζωα. Υπάρχουν πάνω από 16 γνωστά είδη. Ανήκει στην κλάση των βλεφαριδοφόρων και στην υποκλάση περίτριχα.

Ζει σε λίμνες και ρεύματα γλυκού νερού.

       Έχει σχήμα ανεστραμμένης καμπάνας και κάθε κύτταρο έχει ένα ξεχωριστό στέλεχος, τον                 ποδίσκο,   με τον οποίο προσκολλάται πάνω στο υπόστρωμα. Στο κέντρο του ποδίσκου, βρίσκεται μια κυτταροπλασματική προέκταση, που η συστολή της προκαλεί περιέλιξη του ποδίσκου σε πυκνή έλικα. Κάτω από αντίξοες συνθήκες μπορούν να αποσπασθούν από τον ποδίσκο και να κολυμπούν ελεύθερα.

        Αναπαράγονται με απλή διαίρεση κατά την οποία το ένα από τα δύο θυγατρικά κύτταρα κρατάει το στέλεχος    ενώ το άλλο αποσπάται από αυτό. Το ελεύθερο θυγατρικό κολυμπάει μέχρι να βρει κατάλληλο υπόστρωμα στο οποίο προσκολλάται και αναπτύσει τον δικό του ποδίσκο.

     Επίσης μπορούν να αναπαραχθούν και με σύζευξη όπου δύο vorticella ανταλλάσουν το γενετικό τους υλικό.

 

κουκκίδα

ΠΡΩΤΟΖΩΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα