ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΠΕ04-ΥΣΕΦΕ

 


 

ΜΕΝΟΥ

Αρχική σελίδα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ Σ.Λ.Α. (MBL)

 

 


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
κουκκίδα

 Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου 2016-2017

   Οδηγίες διδασκαλίας Φ.Ε. Α Λυκείου 2016-2017

κουκκίδα

 

κουκκίδα

κουκκίδα  Φυσική Α Γυμνασίου : Βιβλίο μαθητή
κουκκίδα Οδηγίες για την διδασκαλία του         μαθήματος " Γεωλογία & διαχείριση φυσικών πόρων Α & Β Λυκείου
κουκκίδα Φυσική Α Γυμνασίου : ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
κουκκίδα  
κουκκίδα Φυσική Α Γυμνασίου : Βιβλίο καθηγητή
 
ΦΕΚ αρμοδιοτήτων ΥΣΕΦΕ 2016
Εργαστηριακές ασκήσεις 2015-2016

Επιλογή και αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ 2014-2015

Επιλογή και αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ 2013-2014-Διευκρινιστική

Επιλογή και αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ 2013-2014

Κατάλογος εταιρειών προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού

Διαλύματα - Περιεκτικότητες

Πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού εργαστηρίου Φ.Ε.
Κατάλογος απαιτούμενων οργάνων για την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια

Διευθέτηση ωραρίου ΠΕ04 για το έτος 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα