ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΠΕ04-ΥΣΕΦΕ

 


 

ΜΕΝΟΥ

Αρχική σελίδα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ Σ.Λ.Α. (MBL)

 

 


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
κουκκίδα

Οδηγίες διδασκαλίας Φ.Ε. Γυμνασίου_2017-2018

    Οδηγίες διδασκαλίας Φ.Ε. Α & Β Λυκείου_2017-2018

κουκκίδα  Φυσική Α Γυμνασίου : Βιβλίο μαθητή
κουκκίδα

Οδηγίες διδασκαλίας Φ.Ε. ΕΠΑΛ_2017-2018

κουκκίδα Φυσική Α Γυμνασίου : ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
κουκκίδα Οδηγίες διδασκαλίας Φ.Ε. Βιολογίας Γ Λυκείου Γενικής_2017-2018
κουκκίδα Φυσική Α Γυμνασίου : Βιβλίο καθηγητή
κουκκίδα  Οδηγίες διδασκαλίας Φ.Ε. Φυσικής Ο.Π. Θετικών Σπ_2017-2018
    Οδηγίες διδασκαλίας Φ.Ε. Χημείας Ο.Π. Θετικών Σπ_2017-2018
    Οδηγίες διδασκαλίας Φ.Ε. Βιολογίας Ο.Π. Θετικών Σπ_2017-2018
ΦΕΚ αρμοδιοτήτων ΥΣΕΦΕ 2016

Επιλογή και αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ 2017-2018

ΥΣΕΦΕ 2017-2018_Εξωδιδακτική απασχόληση_Διευκρινιστική

Αναθέσεις μαθημάτων στα Γεν. Λύκεια 2017-2018
Αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια 2017-2018

Κατάλογος εταιρειών προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού

Διαλύματα - Περιεκτικότητες

Πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού εργαστηρίου Φ.Ε.
Κατάλογος απαιτούμενων οργάνων για την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα