ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΜΕΝΟΥ

Αρχική σελίδα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ Σ.Λ.Α. (MBL) 

Στις ακόλουθες υπερσυνδέσεις θα βρείτε ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση

φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, των οποίων η εποπτεία δεν είναι δυνατή, ή επιτυγχάνεται δύσκολα με συμβατικές μεθόδους.

 

Για να τρέξετε τις εφαρμογές αυτές πιθανόν να χρειαστείτε την Java 6 ( http://www.java.com/en/ ) και το Flash 8 ή νεώτερα ( http://get.adobe.com/flashplayer/ ).

 

Η επιλογή των applets που ακολουθούν, έχει γίνει απο τους : Παπαμιχάλη Κ. Φυσικό, υπ. ΕΚΦΕ Παλλήνης

 και Λιαναντωνάκη Ελ. Βιολόγο.

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

Ταλάντωση ελατηρίου-σώματος: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Masses_and_Springs

 

Βολές σε ομογενή πεδία βαρύτητας: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Projectile_Motion

 

Ηχητικά κύματα: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Sound

 

Κύματα σε χορδή: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Wave_on_a_String

 

Νόμοι των αερίων: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Gas_Properties

 

Πείραμα σκέδασης του Rutherford: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Rutherford_Scattering

 

Γεωμετρική οπτική: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Geometric_Optics

 

Νόμοι της κίνησης : http://users.sch.gr/elamprinidis/blog/?page_id=2

 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ

 

Καταστάσεις της ύλης: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=States_of_Matter

 

pH διαλυμάτων: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=pH_Scale

 

Διαλύματα αλάτων http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Salts_and_Solubility

 

Μηχανισμός χημικής αντίδρασης: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Reactions_and_Rates

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

 Βιολογία Β΄ Λυκείου

 Δεσμοί πολυμερισμού: 

http://www.sinauer.com/cooper/4e/animations0201.html

Διαμόρφωση πρωτεϊνών: 

http://www3.interscience.wiley.com:8100/legacy/college/boyer/0471661791/animations/protein_folding/protein_folding.hum

Μετάφραση:

 http://www3.interscience.wiley.com:8100/legacy/college/boyer/0471661791/animations/translation/translation.htm

Πλασματική μεμβράνη: 

http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objID=AP1101

Παθητική μεταφορά: 

http://www.sinauer.com/cooper/4e/animations0202.html

Λυσοσώματα:

 http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120067/bio01.swf

Σύμπλεγμα Golgi: 

http://www.sinauer.com/cooper/4e/animations1001.html

DNA, Γονίδιο, Χρωμόσωμα, Πρωτεΐνες, Κληρονομικότητα, Κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά: http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/tour/

Οργανίδια (προέλευση): 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/organelles.html

Ένζυμα: 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/enzymes/enzymes.html

Αντιγραφή-Μετάφραση(interactive): http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/dna/shockwave.html

 

Βιολογία Γ' Λυκείου

Δομή DNA: 

http://www3.interscience.wiley.com:8100/legacy/college/boyer/0471661791/structure/dna/dna.htm

Μετάφραση (προκαρυωτικοί):

 http://bcs.whfreeman.com/pierce1e/pages/bcs-main.asp?s=00020&n=15000&i=&v=category&o=/00l&ns=0&t=&uid=0&rau=0

Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης (ευκαρυωτικοί): 

http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120080/bio31.swf

Γονιδιωματική βιβλιοθήκη:  

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/plasmidcloning.html

Μείωση: 

http://sumanasinc.com/webcontent/animations/content/independentassortment.html

Μεταγραφή: 

http://www-class.unl.edu/biochem/gp2/m_biology/animation/gene/gene_a2.html

Χρωμοσωμικές - αριθμητικές ανωμαλίες: 

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/traits/predictdisorder/

Αντιγραφή: 

http://www.sciencemedia.com/website/demos/biochem/ecoliReplication.html

Αντιγραφή: 

http://bcs.whfreeman.com/pierce1e/pages/bcs-main.asp?v=category&s=00020&n=12000&i=12020.01&o=/00l&ns=0

Οπερόνιο λακτόζης: 

http://bcs.whfreeman.com/pierce1e/pages/bcs-main.asp?V=category&s=00020&n=16000&j=16020.01&o=/00

 Νουκλεοσώματα: 

http://biostudio.com/demo_freeman_dna_coiling.htm

 

Βιολογία Γυμνασίου

 Φωτοσύνθεση:

 http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/uploads/alberta/Photo.html

Ευκαρυωτικό κύτταρο:

 http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm

Δομή κυττάρου:

 http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm

Συμπληρωματικότητα των βάσεων: 

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/dna/builddna/

Φαγοκύτωση: 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/phagocitosis.swf

Αντιγραφή: 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/dna-rna2.swf

Μεταγραφή: 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/transcription.swf

Μετάφραση: 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/translation.swf

Κυτταρική διαίρεση: 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/crome3.swf

Μείωση: 

http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/meiosis.swf

 

 

Αρχική σελίδα