ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΜΕΝΟΥ

Αρχική σελίδα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ Σ.Λ.Α. (MBL)

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μέτρηση Βάρους-Μάζας-Πυκνότητας

Χημικά φαινόμενα

Διατήρηση της Ενέργειας κατά τη μεταφορά Θερμότητας

 Διάσπαση διχρωμικού αμμώνιου

Νόμος του Hook

Θερμική Αγωγιμότητα Μετάλλων

Μέτρηση Μήκους- Εμβαδού-Όγκου

Μίγματα

Βαθμονόμηση Θερμομέτρου

Διάσπαση KClO3          

Διαστολή

Διαχωρισμός  Λαδιού-Νερού

Άνωση

Επίδραση Οξέων σε Σόδα

Φωτογραφίες Άνωσης

Παρασκευές Διαλυμάτων

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

Διάκριση Χημικών-Φυσικών Φαινομένων
Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη  
Ισορροπία δυνάμεων  
Συνισταμένη δύναμη  
Μελέτη κυμάτων  
Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση φυσαλίδας αέρα  
 
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
   ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διάθλαση

 Ιδιότητες των Οξέων

Νόμος του Ohm

Εύρεση του PH Όξινων Διαλυμάτων

Σύνδεση Αντιστατών σε Σειρά

Ιδιότητες ασβεστόνερου

Παράλληλη Σύνδεση Αντιστατών

Υλικά για Πειράματα
Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις

Εύρεση του PH Διαλυμάτων με Φυσικό Δείκτη

Μελέτη κυμάτων  
Συγκλίνοντες Φακοί  
 

Αρχική σελίδα