ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΜΕΝΟΥ

Αρχική σελίδα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ Σ.Λ.Α. (MBL)

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φύλλα εργασίας - Φύλλα αξιολόγησης - Δραστηριότητες-Προσομοιώσεις

      ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

 

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Εισαγωγή στις μετρήσεις 

Χημικά φαινόμενα

Μέτρηση Επιφάνειας - Όγκου - Πυκνότητας  Διάσπαση διχρωμικού αμμώνιου
Μελέτη Ευθύγραμμων Κινήσεων

Θερμική Αγωγιμότητα Μετάλλων

Μέτρηση Βάρους-Μάζας-Πυκνότητας

Μίγματα

Κεφ. 3 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΣΚ. 8-11

Διάσπαση KClO3          

Κεφ. 4 ΑΝΩΣΗ ασκ. 12-13-14  

Νόμος του Hook

Διαχωρισμός  Λαδιού-Νερού

Μέτρηση Μήκους- Εμβαδού-Όγκου

Επίδραση Οξέων σε Σόδα

Βαθμονόμηση Θερμομέτρου

Παρασκευές Διαλυμάτων
Διαστολή Διάκριση Χημικών-Φυσικών Φαινομένων
Διατήρηση της Ενέργειας κατά τη μεταφορά Θερμότητας  

Άνωση

 

Φωτογραφίες Άνωσης

 

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

 
Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη  
Ισορροπία δυνάμεων  
Συνισταμένη δύναμη  
Μελέτη κυμάτων  
Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση φυσαλίδας αέρα  
Εφαρμογές της Αρχής του Αρχιμήδη :     Πυκνόμετρο   -   Ζυγός Άνωσης                  επιμέλεια : Παπαμιχάλης Κ  -   Βαλλιάνος Δ.  -  Τριανταφύλλου Δ.   
 
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
   ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις  Ιδιότητες των Οξέων
Πειράματα επίδειξης_Φ.Εργ.στο Στατικό Ηλεκτρισμό Επίδραση οξέων σε μέταλλα-Παρασκευή και ανίχνευση H2

Νόμος του Ohm

Εύρεση του PH Όξινων Διαλυμάτων

Σύνδεση Αντιστατών σε Σειρά

Ιδιότητες ασβεστόνερου

Παράλληλη Σύνδεση Αντιστατών

Υλικά για Πειράματα
Μελέτη κυμάτων

Εύρεση του PH Διαλυμάτων με Φυσικό Δείκτη

Διάθλαση

 
Συγκλίνοντες Φακοί  
Πειραματικός υπολογισμός του Δείκτη Διάθλασης υλικών :                                         επιμέλεια : Παπαμιχάλης Κ - Τριανταφύλλου Δημ.  
 

Αρχική σελίδα