ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

 


ΜΕΝΟΥ

Αρχική σελίδα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ Σ.Λ.Α. (MBL)

 

Ανίχνευση Υδρογόνου σε σαπουνόνερο

 

 

Παραγωγή και ανίχνευση Η2

 

 

Διάσπαση Η2Ομε Πυρολουσίτη

 

Αντίδραση του Νατρίου με το νερό

 

Διάσπαση Χλωρικού Καλίου

 

Εξάχνωση Ιωδίου

 

Αναρριχώμενος σπινθήρας

 

Μπαταρία φρούτων

 

Η αντίδραση του Καλίου με το νερό

 

Διάσπαση Η2Ο2 με καταλύτη   ΚΙ

 

Παραγωγή και ανίχνευση CO2

 

 

 

Αρχική Σελίδα